Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
Produkty

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.  Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu JUMICOL, s.r.o.sú pre obe zmluvné strany záväzné. Predávajúci je:
JUMICOL, s.r.o.
Bytčická 89, 010 09  Žilina
IČO: 36378943
DIC: 202385233
IČ DPH: SK2022385233

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov ako aj náležitostí požadovaných systémom pri zaregistrovaní, alebo pri realizácií objednávky.

Odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím predávajúcim vzniká kúpna zmluva.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.e-shop.jumicol.sk tovar  a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.

Objednávku zrealizuje kupujúci tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne zadá spôsob doručenia a spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 7 pracových dní, bude predávajúci  o tejto skutočnosti bezodkladne informoť kupujúceho.

V deň expedovania zásielky je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky a spolu s originálnym nepoškodeným tovarom mu bude  doručená faktúra .

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby poskytované dodávateľom.

Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri tovare, ktorý nie je skladom, musí predávajúci tovar objednaný kupujúcim objednať u dodávateľa. V takomto prípade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty objednaného tovaru. Kuriér doručí zásielku do 1-2 pracovných dní od expedovania.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo  zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasiela predávajúci kuriérskou službou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na bankový účet predávajúceho (napr. bezhotovostným prevodom).

Za dodanie tovaru zaplatí kupujúci predávajúcemu prepravné a balné vo výške:

- 4,- Eur bez DPH za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hodnotu 150,- Eur a bola uhradená vopred

- 5,- Eur bez DPH za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hodnotu 150,- Eur a je na dobierku

- pri zásielke tovaru nad 150,- Eur sa prepravné a balné neúčtuje.

- pri vlastnom odbere na prevádzke spoločnosti JUMICOL, s.r.o., Francúzskych partizánov 5, 036 01  Martin sa prepravné a balné neúčtuje.

Doručenie kuriérom má viacero výhod:

 • doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni)
 • doručenie vždy priamo do Vašich rúk - domov alebo do práce
 • možnosť sledovať cez internet, kde sa momentálne Vaša zásielka nachádza
 • v cene aj poistenie balíka do hodnoty 2 000 eur
 • v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie v cene

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky zašle kupujúciei na e-mail predávajúceho, ktorý obratom zašle potvrdenie o zrušení objednávky.  V prípade zrušenia objednávky neúčtuje predávajúci žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak bola zrušená objednávka  uhradená vopred, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
 

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedy do 15 pracovných dní a to na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

7. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., môže spotrebiteľ tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti JUMICOL, s.r.o., Francúzskych partizánov, 03861  Vrútky, prípadne zaslania kuriérom alebo osobne na adresu: JUMICOL, s.r.o., Francúzskych partizánov 5, 036 01  Martin.

Tovar kupujúci zašle v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby kupujúci odoslal:

 • tovar v originálnom balení, nepoškodený
 • originál faktúru
 • kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra (kvôli dátumu doručenia)

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený  spôsobom dobierky neprijímame. Odporúča za kupujúcemu zaslaný tovar poistiť. Cena za tovar predávajúci vráti zákazníkovi po skontrolovaní vráteného tovaru do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

8. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu.

V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním. 
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.  

9. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu sa odporúča pred prevzatím a zaplatením , na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) sa odporúča zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu spoločnosti JUMICOL, s.r.o., Francúzskych partizánov,  03861 Vrútky, v prípade osobného vrátenia reklamovaného tovaru alebo použitia kuriéra na adresu: JUMICOL, s.r.o., Francúzskych partizánov 5, 036 01  Martin.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar treba zaslať  buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar sa odporúča poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ  zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii v zmysle zákona do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, prípadne vrátenie finančnej hotovosti, ktorú za tovar uhradil.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis poskytne v prípade potreby predávajúci kupujúceme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

10.Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri www.jumicol.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.
V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje: 
V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .
V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.
Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu www.jumicol.sk . V prípade, že ste registrovaný na www.jumicol.sk a rozhodnete sa zmeniť svoje osobné údaje alebo ich skontrolovať , môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Login - "Vaše udaje". 
Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach www.jumicol.sk na dobu neurčitú.
O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na www.e-shop.jumicol.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese ekonom@jumicol.sk O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.e-shop.jumicol.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.